Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti BUFI s.r.o.

 

Táto stránka slúži nato, aby ste sa ako náš zákazník oboznámili s našimi podmienkami spolupráce. Spolupracovaním s nami automaticky vyjadrujete súhlas s nimi. Každý z našich zamestnancov ich má uvedené na konci mailu, pre Vaše lepšie oboznámenie.

 

1. Účtovanie drobných úprav ( Platné od 25/09/2015 )

Akákoľvek úprava je spoplatnená minimálnou sumou 10 €. Nezáleží na veľkosti úpravy, dopísaní slova alebo väčšej úpravy.

Ako ušetriť: Pošlite čo najviac úprav do jedného mailu, alebo viac mailov za sebou v rovnakom čase. Ak sa veci robia naraz je to 1 zásah, ak sa robia z odstupom času, je to viac zásahov.

Prečo to robíme: Toto opatrenie vzniklo z dôvodu, aby sa zamedzil postup úprav typu “ešte toto a ešte toto”. Každé naše pustenie sa do úprav, samotné úpravy a následne exporty zaberú množstvo času pokiaľ sa vec, ktorá sa môže urobiť na 1x robí napríklad aj na 3-4x.

Kedy sa tieto úpravy neúčtujú: Pokiaľ sa jedná o reklamáciu chyby, ktorú sme spôsobili my. Ak sa tvorí nový produkt (napr. web, katalog, ..), pokiaľ úpravy nepresiahnu primerané množstvo úprav zodpovedajúce k cene projektu (10%).

 

2. Nezodpovedáme za obsah ( Platné od 01/01/2012 )

Na začiatok si treba uvedomiť, že sme firma, ktorá tvorí buď web alebo grafické prostredie. Sústredíme sa na tieto veci a tým pádom nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorý je dodaný zákazníkom alebo je nami vytvorený z dôvodu nedodania obsahu. Máme na mysli prípadné preklepy v texte, gramatické chyby, chýbajúcu diakritiku a podobne. Na tieto veci sú samostatné firmy, ktoré sa venujú korektúram.

V základnej cene žiadneho z našich projektov nie je zahrnutá profesionálna korektúra. Máte možnosť využiť profesionálnu korektúru od nás, no nato aby ste si ju mohli uplatniť v rámci nejakej reklamácie u nás (ak sme napríklad preklep v texte urobili my) musíte ju mať u nás špeciálne doučtovanú a mať o nej doklad, že bola predmetom zmluvy.

 

3. Vlastná kontrola obsahu zákazníkom ( Platné od 01/01/2012 )

Každý nami vytvorený projekt, či už web alebo grafické materiály si je zákazník povinný po dokončení a finálnom odovzdaní skontrolovať. Pokiaľ projekt preberie bez ďalšich pripomienok do 2 pracovných dní od odovzdania, považuje sa projekt za dokončený, odovzdaný a podľa požiadaviek klienta.

 

4. Nenahrádzame žiadne škody ( Platné od 01/01/2012 )

Ak Vám vytvoríme grafické podklady a po vytlačení dát nájdete chybu, za škodu ste zodpovedný vy ako zákazník na základe bodu #3 Vlastna kontrola zákazníkom. Možná dohoda o náhrade škody je iba v prípade, že podklady, ktoré sme Vám odovzdali sa nezhodujú s vytlačenými dátami alebo rozmer, ktorý je vytlačený ma odchylku väčšiu ako 5% od zadaných rozmerov.

Taktiež toto platí aj pre tvorbu online materialov, kde ste si tiež povinný zákazku skontrolovať, prevzať a až potom následne používať v ostrej prevádzke. Jej používanim v ostrej prevádzke ste súhlasili so správnosťou jej obsahu a tým pádom nenesieme za ňu žiadnu zodpovednosť.